By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
December 15, 2020

Ontwerpers verdiepen zich tijdens corona in onze materialen

EXIE – experts in healthy houses is Belgisch producent van een totaalaanbod aan isolatieoplossingen op basis van kalkhennep en strovlokken. De (piloot)projecten waarbij de fabrikant betrokken is, zijn haast niet meer te tellen en EXIE’s gepatenteerd concept is intussen ook al buiten onze landsgrenzen terug te vinden, in Nederland, Polen en Spanje, maar ook in Australië en de Verenigde Staten. Hoe hard het gaat voor de start-up, mochten we zelf ondervinden bij het plannen van een interview. Ettelijke telefoontjes later, zit Bart d’Haese eindelijk bij ons aan tafel. Excuses voor het lange wachten zijn ons deel – “de business primeert nu eenmaal” – net als een boeiend relaas over EXIE’s parcours tot dusver.

Dag Bart. Het moet dezer dagen haast eenvoudiger zijn Marc Van Ranst te pakken te krijgen, dan een van de twee oprichters van EXIE – experts in healthy houses voor een interview.

“Jullie te kunnen spreken heeft veel langer geduurd dan ik gehoopt had, maar wij zitten echt tot over onze oren in het werk en de business primeert nu eenmaal. Een aantal (piloot)projecten waar we bij betrokken zijn, zit in eindfase en ook overheidsinstanties willen hun bouwprojecten meer en meer circulair en biobased invullen en doen daarvoor steeds vaker een beroep op onze producten of expertise. Dit is één van de weinige rustmomentjes de afgelopen maanden.”

Over welke producten spreken we juist?

“EXIE maakt circulaire, natuurlijke en dampopen oplossingen voor isolatie in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Daarbij vertrekken we altijd van de twee zelfde basisproducten: CaNaDry en EXIE Fibres, respectievelijk kalkhennep en strovlokken. Ook al stonden we op de innovatiestand van VIBE vzw en Pixii op BATIBOUW 2020, toch merkten we dat het niet evident is die innovatieve materialen en concepten goedgekeurd te krijgen door overheidsinstanties als VEA en WTCB of in het kader van EPB. Dat geldt vooral voor ons kalkhennep-droogbouwsysteem CaNaDry, waarmee we tussen de bestaande manieren van testen vallen en een beetje in een hoek worden gedrukt. Ook al kunnen we via testen bij het WTCB zowel de thermische als akoestische waardes van CaNaDry aantonen, toch is voor VEA de lambdawaarde van onze kalkhennepblokken dezelfde als die van licht beton, met natuurlijk de nodige vragen en discussies tot gevolg. Gelukkig zijn er heel wat architecten- en studiebureaus en EPB-experten die nieuwe materialen en dus ook die van ons een kans willen geven op basis van de bestaande attesteringen en proefondervindelijke testen, zoals BAST architects & engineers, Architectengroep Barchi, BLAF Architecten, de baes architects … Alle EPB-dossiers voor CaNaDry en EXIE-Fibres zijn inmiddels lopende bij het WTCB en in januari 2021 worden zeer uitgebreide testen gedaan in samenwerking met een bouwteam bestaande uit onder meer BAST architects & engineers en B&R Bouwgroep. Daarbij zullen onze producten in alle mogelijke combinaties met andere bouwmaterialen worden getest op het vlak van akoestiek, thermiek, luchtdichtheid enzovoort. Onder meer OVAM en Onroerend Erfgoed erkennen de meerwaarde van zo’n testen door een circulair bouwteam.”

Wat is jullie algemene visie als het gaat over circulair bouwen? Geloven jullie bijvoorbeeld dat het vernieuwende principe ooit helemaal zal doorbreken?

“Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat we de kennis omtrent circulair bouwen veel sneller kunnen verspreiden wanneer we met zo veel mogelijk bedrijven samenwerken aan pasklare oplossingen voor bouwheren, architecten en aannemers – zonder het commercieel belang daarbij voorrang te geven! Circulair bouwen krijgt gelukkig al enige tijd voldoende aandacht via diverse kanalen, zoals bijvoorbeeld Circubuild, om in eerste instantie bewustwording te creëren, niet enkel bij particulieren maar ook en vooral bij beslissingsnemers en ontwikkelaars. Een geleidelijke omschakeling van traditionele naar meer circulaire bouwprincipes is volgens ons de weg om te bewandelen. Alles ineens omgooien, is utopisch. Rome is ook niet op één dag gebouwd. En toch staan heel wat van de oudste gebouwen uit die stad er nog steeds recht. Met wat voor materialen werden die destijds gebouwd, denk je? Niet met glaswol of PUR. Dat is iets om over na te denken…”

Wat ervaren jullie als jong bedrijf als de grootste uitdaging?

“Dat antwoord sluit aan bij wat ik net zei; hoewel de materialen kalkhennep en stro al eeuwen bestaan en hun waarde in bouwprojecten hebben bewezen, denken veel architecten dat het een arbeidsintensieve en vaak dure oplossing is. Wij bewijzen met EXIE echter dat de gezonde materialen van weleer vandaag de dag wél snel en binnen budget kunnen worden geproduceerd en toegepast in de moderne bouw. Iedereen daarvan overtuigd krijgen is onze grootste challenge.”

Ondervinden jullie, zeker als start-up, eigenlijk gevolgen van de coronacrisis?

“Het blijft zeker druk genoeg. En we merken dat veel architecten en ingenieurs tijdens de coronacrisis eindelijk de tijd nemen om zich te verdiepen in de circulaire bouw en de huidige standaarden daarrond. De interesse in gezonde materialen stijgt sterk. Al heel de crisis lang krijgen we vragen.”

Wij brachten op circubuild.be met de Potterij en de Maggies van DMOA architecten al enkele artikels over (piloot)-projecten waar jullie bij betrokken zijn. Maar er zijn er dus nog meer?

“Dat klopt. We zijn ook betrokken bij het project RecurWood van WTCB en WOOD.BE met steun van VLAIO dat een volledige screening rond houtbouw wil uitvoeren om zo te komen tot onder meer nieuwe normontwikkelingen en de opmaak van een bouwatlas met beproefde kant-en-klare concepten voor houtbouw. Ook in het project To Bio or Not To Bio delen we onze expertise. Dat project van onderzoeksgroep Bouwfysica van de Universiteit Gent, Odisee campus Aalst, het WTCB en een kerngroep van bedrijven onderzoekt het potentieel van biogebaseerde isolatiematerialen om uiteindelijk een digitale kennistool te ontwikkelen die materiaalprestaties en toepassingsmogelijkheden van biogebaseerde isolatiematerialen in kaart brengt en afweegt tegen gekende materialen. Daarnaast worden in dat project in samenwerking met VDAB 3D-schaalmodellen ontworpen en gebouwd die ingezet kunnen worden bij opleidingen en workshops. In het kader van de Dutch Design Week 2021 hebben we met een van onze Nederlandse partners, Jansen by ods, een ontwikkelingsproject opgezet, Harvest Bay, om de tendens naar kleiner wonen zonder verlies van levenskwaliteit te onderzoeken en daar een modulair en circulair model voor samen te stellen. Doelgroepen zijn onder meer de zorgsector, sociale woningbouw, coöperatieven en tijdelijke huisvestingsprojecten.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor EXIE, op korte én langere termijn?

“De snelle groei die ons bedrijf de laatste tijd kent, bewijst dat het absoluut zin heeft om verder te gaan op de ingeslagen weg: met een aantal eigen, innovatieve producten samen met onze bouwpartners gerichte oplossingen voorstellen voor elke mogelijke bouwtoepassing die mens en milieu respecteert. EXIE wil een klimaatvriendelijk, CO2-neutraal en circulair isolatieconcept integreren in de hedendaagse bouwcultuur waarbij efficiëntie, snelheid van uitvoering en budgetbeheersing centraal staan. Op korte termijn willen we CaNaDry en EXIE Fibres verwerken in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten door nauw samen te werken met onze partners. Wij staan er ook te allen tijde voor open om met andere fabrikanten, bedrijven, architecten, aannemers en organisaties om via testen, studies en het uitwisselen van ervaring te zoeken naar de beste combinaties en oplossingen.”

Bedankt, voor dit interview, Bart.

“Graag gedaan. Ik hoop dat we snel nog eens op een normale manier met elkaar aan tafel kunnen zitten in plaats van zo coronaproof!”

https://www.circubuild.be/nl/nieuws/bart-d-haese-exie-ontwerpers-verdiepen-zich-tijdens-corona-in-onze-materialen/

Deel dit artikel
Contacteer ons

Klaar om samen te bouwen aan een duurzame toekomst?